ผลงานของเรา

พัฒนาผู้สอนมืออาชีพ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน
สนุกสนานกับวิทยากร Bartender
“หลักสูตรการผสมม็อคเทล (Mocktail)”

https://www.facebook.com/coachingcm