ผลงานของเรา

โครงการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล บริษัท อีซูซุเชียงใหม่เซลล์ จำกัด

นักจิตวิทยา พัฒนาบุคลากรและองค์การ 

โค้ชที่ดีในการร่วมพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร กับ โครงการ “แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล”