ผลงานของเรา

โค้ชที่ปรึกษางานบริหารองค์กร Funky Grill Chiangmai

วางแผนกลยุทธ์ บริหารองค์กร ให้เหมาะสมกับเอกลักษณ์เฉพาะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และความต้องการขององค์กร