ผลงานของเรา

พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
หลักสูตรสำหรับ Section Manager พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน วันที่ 6-7 กันยายน 62