ผลงานของเรา

เทคนิคการบริหารจัดการงาน รุ่น 1-4 บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

พร้อมที่จะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งของชีวิต 
พร้อมพัฒนา และเติบโตในสายงาน 
“โอกาสมา เมื่อเราพร้อม”