ผลงานของเรา

การอบรบ in-house หลักสูตร จป. หัวหน้างาน บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สร้างหัวหน้างานให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน