ผลงานของเรา

หลักสูตร”การจัดทำแผนธุรกิจ” ผู้บริหารจากประเทศกัมพูชา กลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง

พัฒนาศักยภาพการบริหารงาน ด้วยการอบรมหลักสูตร”การจัดทำแผนธุรกิจ”ให้แก่ผู้บริหารจากประเทศกัมพูชา ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน ในความร่วมมือกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง