ผลงานของเรา

จป.บริหาร และ จป. หัวหน้างาน สภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่