ผลงานของเรา

การนำเสนอและการจัดการประชุมอย่างมืออาชีพ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน