ผลงานของเรา

คอร์สออนไลน์ "การวางแผนธุรกิจ" สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
การอบรมทางไกล (Online)
กลุ่มประเทศ GMS ฝ่าวิกฤติ COVID-19
ยกระดับฝีมือแรงงานนานาชาติแบบไร้พรมแดน