ผลงานของเรา

หลักสูตรการขับรถยกด้วยความปลอดภัย บริษัท ดวงดำรงค์รีไซเคิล จำกัด

-เรียนรู้กฎระเบียบความปลอดภัย
-การให้สัญณาณธง
-ข้อปฎิบัติการขับรถยก