ผลงานของเรา

การจัดการสุขลักษณะ​และการใช้ระบบ​GMPและการใช้ระบบ​HACCPในอุตสาหกรรม​ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

ความรู้จะทรงคุณค่า

ถ้าเราพัฒนาและแบ่งปัน