ผลงานของเรา

คอร์สออนไลน์ การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว นักธุรกิจจาก สปป.ลาว
ยกระดับฝีมือแรงงานนานาชาติแบบไร้พรมแดน
การอบรมทางไกล (Online)
กลุ่มประเทศ GMS ฝ่าวิกฤติ COVID-19