ผลงานของเรา

คณะกรรมการด้านความปลอดภัยฯ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด ( มหาชน )
จงเรียนรู้......เพื่อรู้
จงดู.....เพื่อจำ
จำทำ.....เพื่อชำนาญ
ปลอดภัยไว้ก่อน
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และ ที่ทำงาน