เกี่ยวกับเรา

:: We care about your businesses ::

บริษัท โค้ชชิ่ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด บริการที่ปรึกษาและจัดอบรม:

  • ระบบมาตรฐานสากล ISO,  GMP, และ PRODUCTIVITY
  • งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน โดย จป.ระดับวิชาชีพที่มีประสบการณ์
  • บริหารทรัพยากรมนุษย์ และงานพัฒนาบุคลากรและองค์การ โดยนักจิตวิทยาองค์การ

"มั่นใจในคุณภาพการบริการ" เหตุผลที่ลูกค้าเลือกเรา:

  1. รับประกันคุณภาพบริการด้าน “การให้บริการที่ปรึกษาและการจัดอบรม”  ตามมาตรฐานสากลระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 
  2. หน่วยฝึกความปลอดภัยในงานที่ขึ้นทะเบียนกับกองความปลอดภัยในงาน  กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  3. บริษัทที่ปรึกษาได้รับรองการขึ้นทะเบียน ศูนย์ที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง 
home pic
ระบบ ISO / การเพิ่มผลผลิต
home pic
ความปลอดภัยในงาน
home pic
พัฒนาบุคลากรและองค์การ

ข่าวสารและกิจกรรม

news pic
28 / 06 / 2022yesterday
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
คู่มือ PDPA สำหรับผู้ประกอบการ โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่
https://www.facebook.com/100063577181027/posts/451026630359906/?d=n


news pic
01 / 03 / 2022yesterday
อบรมงานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

** อบรมความปลอดภัยตามกฎหมายกำหนด พร้อมรับใบประกาศนียบัตร** Online และ On site

  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในงานระดับ หัวหน้างาน(จป.หัวหน้างาน) วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2565
  • คณะกรรมการความปลอดภัยในสถานประกอกิจการ (คปอ.) วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565
  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในงานระดับ บริหาร (จป.บริหาร) วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565


ผลงานของเรา


port pic port pic port pic port pic port pic