เกี่ยวกับเรา

:: We care about your businesses ::

บริษัท โค้ชชิ่ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด บริการที่ปรึกษาและจัดอบรม:

  • ระบบมาตรฐานสากล ISO,  GMP, และ PRODUCTIVITY
  • งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน โดย จป.ระดับวิชาชีพที่มีประสบการณ์
  • บริหารทรัพยากรมนุษย์ และงานพัฒนาบุคลากรและองค์การ โดยนักจิตวิทยาองค์การ

"มั่นใจในคุณภาพการบริการ" เหตุผลที่ลูกค้าเลือกเรา:

  1. รับประกันคุณภาพบริการด้าน “การให้บริการที่ปรึกษาและการจัดอบรม”  ตามมาตรฐานสากลระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 
  2. หน่วยฝึกความปลอดภัยในงานที่ขึ้นทะเบียนกับกองความปลอดภัยในงาน  กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  3. บริษัทที่ปรึกษาได้รับรองการขึ้นทะเบียน ศูนย์ที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง 
home pic
ระบบ ISO / การเพิ่มผลผลิต
home pic
ความปลอดภัยในงาน
home pic
พัฒนาบุคลากรและองค์การ

ข่าวสารและกิจกรรม

news pic
12 / 06 / 2021
พัฒนาคนและองค์การ ให้ปรับตัวไปพร้อมสถานการณ์

แผนอบรมปีหน้า 2022 พร้อมรึยัง? 

เรามุ่งมั่นจะส่งเสริม พัฒนาบุคคลและองค์การ ให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และก้าวต่อไปอย่างมั่นคง 

ทีมผู้เชี่ยวชาญเราพร้อมในการออกแบบ และพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร เราเข้าใจความแตกต่างของแต่ละองค์กรnews pic
12 / 09 / 2021
อบรมงานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ 2565

** อบรมความปลอดภัยตามกฎหมายกำหนด พร้อมรับใบประกาศนียบัตร** Online และ On site

  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในงานระดับ หัวหน้างานและบริหาร (จป.) 
  • คณะกรรมการความปลอดภัยในสถานประกอกิจการ (คปอ.)

สอบถามเพิ่มเติม 065 765 4555

ผลงานของเรา


port pic port pic port pic port pic port pic